Červen 2020

Při renovaci kanceláří firmy Pilz GmbH ve Štýrském Hradci (Rakousko) truhlář Patrick Herbst navrhl a realizoval jednotlivé akustické prvky vyrobené z designových desek dukta® LINAR v kombinaci s vlněnou plstí.