Dřevařský magazín - září 2018

celý článek ke stažení zde


Již 25 let usilujeme o to, aby se k nám vraceli zákazníci, nikoliv výrobky


Poslední květnovou sobotu (26. 5. 2018) společnost FK dřevěné lišty, spol. s r.o. z Bojanovic na
Znojemsku oslavila 25. výročí svého založení a současně si také připomněla 90 let trvání mateřské
firmy Franz Kolar G.m.b.H z Brunnu v sousedním Rakousku. Slavnostní akce se kromě vedení spo-
lečnosti a jejích současných i bývalých zaměstnanců, včetně rodinných příslušníků, zúčastnila také
řada domácích a zahraničních obchodních partnerů, s jejichž pomocí se firma během uplynulých
5 let znovu vrátila do období roku 2007, kdy z hlediska zaměstnanosti a obratu dosáhla svého
dosavadního vrcholu.

logo_25.JPG