Podmínky použití, záruka, odpovědnost


Používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za publikované články, nabídky, služby a servis, pokud jde o správnost, úplnost a funkčnost. Záruka vychází ze zákonných ustanovení. Jakákoli odpovědnost za škody vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto webu je vyloučena. Tato webová stránka a související služby jsou provozovány s maximální péčí. Z technických důvodů však není možné, aby tyto služby byly přístupné bez přerušení, aby bylo možné vždy navázat požadovaná spojení nebo aby byla za všech okolností uchována uložená data. Nelze proto zaručit stálou dostupnost. Připojení k dalším síťovým operátorům probíhá dle možností. Jakákoli odpovědnost za problémy způsobené v sítích třetích stran je vyloučena. Používání jiných sítí podléhá podmínkám používání příslušného operátora. Neneseme odpovědnost za vyšší moc, stávky, omezení služeb jiných operátorů sítě nebo za opravy a údržbu a související omezení případně přerušení této služby.

 

Zásady odkazů


V případě odkazů na jiné online nabídky nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, funkčnost a dostupnost odkazovaných webových stránek. To platí také pro všechny ostatní přímé nebo nepřímé odkazy nebo odkazy na externí internetové nabídky. Odkazy na tento web jsou žádoucí, pokud jsou navrženy jako externí odkazy v samostatném okně prohlížeče. Přenos hlavního okna do rámce poskytovatele odkazu není povolen. Pokud web, na který jsme odkazovali, obsahuje nelegální obsah, informujte nás a odkaz bude okamžitě odstraněn.
 


Vážení obchodní přátelé, vzhledem k neustále zvyšujícím se cenám vstupního materiálu a energií si s okamžitou platností vyhrazujeme právo změnit již existující kalkulace a cenové nabídky, a to dle aktuálních cen v době přijetí objednávky!!! Děkujeme za pochopení.***