Dřevo je čistě přírodní, zdravotně nezávadný a ekologický materiál. Další kladnou vlastností dřeva je jeho jedinečnost. Každý kousek dřeva vypadá jinak, liší se barvou, nuancemi odstínů, kresbou suků a letokruhů, mozaikami protkaných žilek. Existují nekonečné možnosti vzhledu dřeva, každý kus struktury je naprostý originál.
 

Madla

U madel je stanovena základní cena pro délky madel do 2,8 m. Od 2,81m je účtována přirážka 15%. Standardně nabízíme madla cinkovaná.

Při výrobě madel se ze stávajícího materiálu snažíme o co největší výtěžnost a efektivitu s ohledem na dodržování interních kvalitativních norem.


Lišty

Dodávky lišt jsou uskutečňovány v běžných metrech. Jednotlivé lišty jsou baleny do svazků. V jednom svazku mohou být různě dlouhé lišty. Standardní délka lišt ve svazcích je 180 cm – 300 cm (v případě smrku až 400 cm). V každém svazku může být maximálně 15% krátkého zboží (délky 60 - 180 cm). Pokud jsou objednány lišty stejných nebo vybraných délek nebo množství menší než je balící jednotka, účtujeme přirážku 20%.

Objedná-li zákazník více lišt různých délek a neuvede, že tyto lišty chce dostat v konkrétních délkách, potom si dodavatel vyhrazuje právo dodat lišty ve sdružených délkách.


Upozornění pro práci s dýhovanými, povrchově neupravenými výrobky:

Skladování - relativní vlhkost do 65 %, max. teplota do 65°C. Moření a povrchovou úpravu lze provádět vodními popř. organickými mořidly (mořit stříkáním apod. - nenamáčet). Lakovat běžnými nátěrovými hmotami - nanášet stříkáním popř. natíráním (1. vrstvu nanášet v tenké vrstvě a před dalším nátěrem nechat dokonale proschnout). Pro dýhované výrobky jsou povoleny na pohledové ploše spoje ozubem. Výrobky jsou určené pro interiérové použití.
 

Zakázková výroba


Pokud je lišta vyráběna na zakázku, vyhrazuje si naše firma množstevní toleranci –5,+10% celkového objednaného množství. Jestliže s touto podmínkou nesouhlasíte a chcete vyrobit přesně objednané množství, je nutno tuto informaci uvést už na poptávce!!! Na případnou reklamaci na dodané množství větší než bylo objednané, nebude brán zřetel.
Pokud máte u určitých druhů řeziva (ořech, javor apod.) konkrétní barevnostní požadavky, případně požadujete přesné dosažení barvy při moření výrobků, je nutné dodat s objednávkou i vzorek odstínu! Vzhledem k náročnosti docílení takto požadovaného odstínu může být zákazníkovi naúčtován poplatek za výrobu vzorku. Zákazník bude informován při kalkulaci ceny poptávky. Nabídky na zakázkovou výrobu jsou platné 3 měsíce od zveřejnění této nabídky. Další informace jsou uvedeny u každé cenové nabídky.


Ceny


Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH. Ceny se týkají výrobků bez povrchové úpravy, pokud není uvedeno jinak. Podle způsobu označení ceny lze určit, zda je výrobek držen běžně skladem či ne.

–  je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena tučným písmem, je výrobek v dané dřevině držen skladem s výhradou prodeje v mezičase nebo  s ohledem  na délky,

–  je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena normálním písmem, pak výrobek nemusí být trvale držen skladem

Termíny dodání


Výrobek držený skladem (v ceníku tučně vyznačená cena) – dodání během týdne. Dodací termín můžou prodloužit další úpravy (např. lakování, zařezání na přesné délky, opracování konců, vrtání, apod.)
Dodací termíny dalších výrobků – na poptávku.

Pokud je dodávka výrobku požadována v kratším termínu, je nutno tuto informaci posoudit a odsouhlasit.
 

Povrchová úprava


Nabízíme lakování transparentním lakem, standardně DD lakem (kyselinotvrdnoucím lakem). Lakování je možné i jinými druhy laků – na poptávku. Dále nabízíme moření a lakování zabarvenými a barevnými laky a olejování. Povrchově upravujeme jak metráž, tak i hotové rámy či mřížky. Typ laku je nutno zadat již při žádosti o cenovou nabídku. V případě požadavku přesného dodržení barvy při moření výrobku je nutné dodat s objednávkou i vzorek! Pro omezený prostor Vám nemůžeme předložit nabídku v celé šíři používaných laků.