Vyobrazení profilů

Skutečnou velikost výrobku je nutné posoudit podle kót. Výrobky jsou označeny bez ohledu na dřevinu kódem (např. P2510), který výrobek jednoznačně identifikuje.

Při objednávání výrobků prosíme dodržovat přesné označení lišt, oblouků, mřížek apod., aby se předešlo případným možným nedorozuměním.

Lišty

Dodávky jsou uskutečňovány v běžných metrech. Jednotlivé lišty jsou baleny do svazků. V jednom svazku mohou být různě dlouhé lišty.

Standardní délka lišt ve svazcích je 180 - 400 cm. V každém svazku může být max. 15 % krátkého zboží. Krátké zboží má délky od 60 - 180 cm.
Pokud jsou objednány lišty stejných délek, účtujeme délkovou přirážku 20%.

Madla

U madel je cena závislá na jejich délce, vyjma madel HL 50 D, M a všech typů madel cinkovaných:
  • u madel od 60 - 180 cm platí ceník -10 %
  • u madel od 181 - 230 cm ceny viz ceník
  • u madel od 231 - 290 cm ceníková cena +10 %
  • u madel od 291 a více cm ceníková cena +20 %

U větších délek lze nabídnout madla napojená cinkem - v takovém případě je nutné spočítat kalkulaci.

Upozornění pro práci s dýhovanými, povrchově neupravenými výrobky:

Skladování - relativní vlhkost do 65 %, max. teplota do 65°C. Moření a povrchovou úpravu lze provádět vodními popř. organickými mořidly (mořit stříkáním apod. - nenamáčet). Lakovat běžnými nátěrovými hmotami - nanášet stříkáním popř. natíráním (1. vrstvu nanášet v tenké vrstvě a před dalším nátěrem nechat dokonale proschnout). Pro dýhované výrobky jsou povoleny na pohledové ploše spoje ozubem. Výrobky jsou určené pro interiérové použití.
 

Zakázková výroba

Pokud je lišta vyráběna na zakázku, vyhrazuje si naše firma množstevní toleranci -5, +10 % celkového objednaného množství. Nabídky na zakázkovou výrobu jsou platné 3 měsíce od zveřejnění této nabídky. Další informace jsou uvedeny u každé cenové nabídky.

Ceny

Podle způsobu označení ceny lze určit, zda je výrobek držen běžně skladem či ne. Toto značení je uvedeno v Ceníku.
  1. je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena tučným písmem, je výrobek v dané dřevině držen skladem
  2. je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena netučným písmem, pak výrobek nemusí být trvale držen skladem
  3. je-li uveden ve sloupci dřeviny znak "-", je cena výrobku závislá na požadovaném množství, délkách apod.

Termíny dodání

Výrobek držený skladem ( v ceníku tučně vyznačená cena ) - má termín dodání do 1. týdne.

Dodací termíny dalších výrobků:
atypická lišta 2 -3 týdny
oblouky 2 týdny
výroba rámu ze sklad. lišty 2 týdny
výroba rámu z atypické lišty 3 týdny
ZG mřížka atypický formát 2 týdny
LG mřížka atypická délka 2 týdny
povrchová úprava + 1 týden navíc

Pokud je dodávka výrobku požadována v kratším termínu, je nutno tuto informaci posoudit a odsouhlasit.