Atypická výroba


STEPWOOD® atypická výroba je možná už od 27 m2 – to odpovídá 100 panelům.

 K tomu patří:

Silnější provedení

Stärkere Ausführung

Provedení Raport

Rapport

Doplňkové opracování hran

Kantenbearbeitung

Doplňkové vrtání

Bohrungen