Římsové lišty

obrázek
nákres
třídění
povrch
dřeviny
falc